Menu
CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG
Mã Ngành Tên Ngành Chỉ tiêu
6480201 Công nghệ thông tin 45
6850102 Quản lý đất đai 45
6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 45
6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 45
6340114 Quản trị kinh doanh 45
6340302 Kế toán 45
6620108 Khoa học cây trồng 45
6620118 Chăn nuôi 65
6510216 Công nghệ ô tô 45
6620115 Bảo vệ thực vật 45
6520227 Điện công nghiệp 45
6480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 45
6620113 Trồng cây công nghiệp 45
6620116 Chăn nuôi gia súc, gia cầm 45
CÁC NGÀNH TRUNG CẤP
Mã Ngành Tên Ngành Chỉ tiêu
5620110 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 50
5620119 Chăn nuôi - thú y 50
5620128 Phát triển nông thôn 40
5520223 Điện công nghiệp và dân dụng 40
5520152 Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 40
5310302 Kế toán doanh nghiệp 45
5480202 Tin học ứng dụng 35
5620112 Kỹ thuật dâu tằm tơ 40
5850102 Quản lý đất đai 35
5520159 Bảo trì và sửa chữa ô tô 40
5510216 Công nghệ ô tô 40
5580102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 40
5620113 Trồng cây công nghiệp 40