Menu
CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG
Mã Ngành Tên Ngành Chỉ tiêu
51480201 Công nghệ thông tin 35
51850103 Quản lý đất đai 40
51510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 35
51510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 35
51340101 Quản trị kinh doanh 40
51340301 Kế toán 45
51620110 Trồng trọt 45
51620105 Chăn nuôi 45
50520201 Công nghệ ô tô 35
50620201 Bảo vệ thực vật 35
50520405 Điện công nghiệp 30
50480101 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30
CÁC NGÀNH TRUNG CẤP
Mã Ngành Tên Ngành Chỉ tiêu
42620103 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 45
42620106 Chăn nuôi - thú y 45
42620111 Phát triển nông nghiệp nông thôn 45
42510308 Điện công nghiệp và dân dụng 45
42510223 Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 45
42340303 Kế toán doanh nghiệp 45
42480207 Tin học ứng dụng 45
42620104 Kỹ thuật dâu tằm tơ 45
42850104 Quản lý đất đai 45
42510225 Bảo trì và sửa chữa ô tô 45